image
Drobečková navigace

Úvod > O škole > GDPR

GDPR

OZNÁMENÍ O JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola, Český Krumlov, sídlem T.G.Masaryka 199), IČO 709 467 28, zastoupený/á Mgr. Lucií Pavcovou, tímto ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), sdělujeme, že byla pro účely zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenována společnost:

J. K. advisory service s.r.o.,

se sídlem 373 84 Dubné 209

IČO: 281 10 421

DIČ: CZ28110421

Zastoupená Klárou Léblovou, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17747

úřední (oficiální) elektronická adresa subjektu: klara.leblova@advisoryservice.eu

datová schránka: 9j3xnzs

Dokumenty