image
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ
na školní rok 2024/2025

K zápisu si přineste:
- občanský průkaz zákonného zástupce
- rodný list dítěte
- kopii doporučení školského poradenského zařízení pro poskytování podpůrných opatření (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami)
- ostatní potřebné dokumenty budou k dostání přímo u zápisu

 

 KRITÉRIA PRO PŘ IJETÍ: seznam_kriterií_2024-2025.pdf

  • Podle ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona ve spojení s ustanovením § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví lze do mateřské školy přijmout pouze takové dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Pokud dítě plně očkované není, musí jeho zákonní zástupci doložit lékařské potvrzení, že dítě je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit kvůli kontraindikaci.
    Toto pravidlo se nevztahuje na přijímání k povinné předškolní docházce. Pětileté děti mají nárok na přijetí k předškolnímu vzdělávání, i když nejsou očkované.

  • Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. Dvouleté děti tedy mohou být přijaty do MŠ, jen v případě volné kapacity, ale nemají na přijetí do MŠ právní nárok.

  • Ve školním roce 2024/2025 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31. 8. 2024, tj. děti narozené do 31. 8. 2019.

 Mateřská škola, Český Krumlov, T. G. Masaryka 199
Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2024
Mateřská škola, Český Krumlov, T. G. Masaryka 199 přijala děti evidované pod těmito registračními
čísly: rozhodnuti_seznam_prijatych.pdf

Vyvěšeno dne: 3. 5. 2024
Soňa Štěpánová
ředitelka MŠ