image
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Platby

Platby

Mateřská škola, Český Krumlov, T.G.Masaryka 199

 

Čj.: MŠ 45/23 V Českém Krumlově dne 3.7.2023

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2023-2024

 

Ředitelka mateřské školy Český Krumlov, T.G.Masaryka 199 podle §123 odst.1 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v pozdějším znění

 

s t a n o v u j e

 

 • základní částku úplaty za celodenní předškolní vzdělávání dítěte od 01. 09. 2023 do 31. 08. 2024 ve výši 350,- Kč za měsíc
 • úplatu za celodenní předškolní vzdělávání dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce - ve výši 50% základní částky snížená úplata je stanovena na částku 175,- Kč
 • úplatu za předškolní vzdělávání dítěte, které bylo přijato do mateřské školy nejvýše na 4 hod denně (pobírání rodičovského příspěvku, příspěvku při péči o blízkou osobu, viz § 6 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve výši 2/3 základní částky snížená úplata je stanovena na částku 233,- Kč,
 • v případě přerušení provozu mateřské školy nebo provozu v úsporném režimu (červenec, srpen - podle § 3 vyhlášky MŠMT č.14/2005Sb., o předškolním vzdělávání) uhradí úplatu pouze docházející děti v základní částce 350,- Kč

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.

Stravné: Úřední den vedoucí ŠJ - STŘEDA 6.30. - 16.00hod 

Dĕti do 7 let:

 • Dopolední svačina 10,-Kč
 • Oběd  25,-Kč
 • Odpolední svačina  10,-Kč
 • Celkem: 45,- Kč

Dĕti od 7 let ve školním roce:

 • Dopolední svačina  11,-Kč
 • Obĕd  28,- Kč
 • Odpolední svačina  11,-Kč
 • Celkem: 50,- Kč

 Stravu odhlašujte nejpozději v 8.00 téhož dne!!!