image
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Platby

Platby

Mateřská škola, Český Krumlov, T.G.Masaryka 199


 

Čj.: MŠ 56/20

V Českém Krumlově dne 30.6.2020

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání
na školní rok 2020-2021

 

Ředitelka mateřské školy Český Krumlov, T.G.Masaryka 199 podle §123 odst.1 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v pozdějším znění

 

s t a n o v u j e

 

 • základní částku úplaty za celodenní předškolní vzdělávání dítěte od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021 ve výši 300,- Kč za měsíc

 

 • úplatu za celodenní předškolní vzdělávání dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce - ve výši 50% základní částky snížená úplata je stanovena na částku 150,- Kč

 

 • úplatu za předškolní vzdělávání dítěte, které bylo přijato do mateřské školy nejvýše na 4 hod denně (pobírání rodičovského příspěvku, příspěvku při péči o blízkou osobu, viz § 6 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve výši 2/3 základní částky

snížená úplata je stanovena na částku 200,- Kč,

 

 • v případě přerušení provozu mateřské školy nebo provozu v úsporném režimu (červenec, srpen - podle § 3 vyhlášky MŠMT č.14/2005Sb., o předškolním vzdělávání) uhradí úplatu pouze docházející děti v základní částce 300,- Kč

 

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.

 

………………………………………

řed. MŠ Mgr. Lucie Pavcová


Stravné:

Dĕti do 7 let:

 • Dopolední svačina  9,-Kč
 • Oběd  18,-Kč
 • Odpolední svačina  7,-Kč
 • Celkem: 34,- Kč

Dĕti od 7 let ve školním roce:

 • Dopolední svačina  9,-Kč
 • Obĕd  19,- Kč
 • Odpolední svačina  7,-Kč
 • Celkem: 35,- Kč

 Stravu odhlašujte nejpozději v 8.00 téhož dne!!!