image
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola, Český Krumlov, T.G.Masaryka 199

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Český Krumlov,
náměstí Svornosti 1,
Vnitřní Město,
381 01 Český Krumlov

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Český Krumlov
  T.G.Masaryka 199
  381 01 Český Krumlov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Český Krumlov
  T.G.Masaryka 199
  381 01 Český Krumlov

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  od 6.15h do 16.30h

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 380 715 424
  mobilní telefon: +420 724 802 494

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.mstgm.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Český Krumlov
  T.G.Masaryka 199
  381 01 Český Krumlov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:
  skolka@mstgm.cz

 • 4.8 Datová schránka

  de3kp96

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 175149106/0300

6. IČO

70946728

7. DIČ

CZ70946728 Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Dokumenty MŠ

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty nejsou na webu uvedeny.

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skolka@mstgm.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): de3kp96

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Mateřská škola Český Krumlov, T.G.Masaryka 199, 381 01 Český Krumlov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Český Krumlov, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.